Co dělat, když akutní mrtvice napadne váš mozek. Připravte se na chvíli nejvyšší nouze

Akutní mrtvice, stejně jako většina forem mrtvice, přichází náhle a rychle se zhoršuje. Některé mrtvice mohou předcházet přechodnému ischemickému záchvatu, jinými slovy dočasné mrtvici. Jakékoli informace o známkách a příznacích, které může mít jakýkoli typ mrtvice, vás může připravit na chvíli, kdy vy nebo váš blízký budete čelit okamžité pomoci v důsledku útoku mrtvice, říká lékař Jose Vega.

Ischemická mrtvice

Je jednou z forem akutní mrtvice. Během ischemické cévní mozkové příhody je přívod krve do oblasti mozku přerušen, protože céva byla zablokována krevní sraženinou. Příčiny ischemické mrtvice mohou být různé, například srdeční onemocnění, vysoký cholesterol nebo hypertenze. Mezi další příčiny ischemické cévní mozkové příhody patří užívání návykových látek (zejména alkoholu, kokainu a heroinu), poruchy srážení krve nebo trauma krevních cév v krku.

Hemoragická mrtvice

Hemoragická mrtvice nastává, když dojde ke krvácení cévy umístěné v mozku. K tomu může dojít, když má céva abnormální tvar, jako je například arteriální žilní malformace nebo aneuryzma. Krev, která vstupuje do mozku, když céva krvácí, způsobuje tlak uvnitř lebky, stlačuje mozek a může způsobit jeho trvalé poškození.

Jak identifikovat mrtvici?

Snažte se zapamatovat si anglickou zkratku FAST. Ta vám může pomoci určit, zdali vy nebo někdo jiný právě bojujete s mrtvicí.

 • F – face, v češtině tvář, podívejte se, zdali pacient nevykazuje povolenou jednou polovinu tváře, požádejte jej, aby se usmál, úsměv může být nerovnoměrný
 • A – arm, v češtině paže, pacient by měl zvednout obě ruce nahoru, pokud jednu z končetin nedokáže udržet, pociťuje slabost na jedné straně těla
 • S – speech, v češtině řeč, postižený může mít potíže s mluvením nebo vám nerozumí, co mu říkáte
 • T – time, v češtině čas, nyní nastává hra o čas, okamžitě volejte lékařskou pomoc

Příznaky akutní mrtvice

Příznaky mrtvice mohou postupovat rychle, ale mohou také odeznívat v průběhu několika hodin. Není možné předpovědět, jak vážná mrtvice bude nebo jak dlouho bude přetrvávat. Nejčastější příznaky akutní mrtvice jsou:

 • Necitlivost nebo slabost na jedné straně těla
 • Potíže s mluvením nebo s porozuměním tomu, co říkají ostatní
 • Problémy s viděním nebo ztráta zraku
 • Ztráta rovnováhy nebo koordinace
 • Problémy s chůzí, padání
 • Náhlá, silná bolest hlavy charakterizovaná ztuhlostí krku, bolestí v obličeji, bolestí mezi očima a zvracením
 • Zmatek

Rizikové faktory akutní mrtvice

Akutní mrtvice je způsobena přerušením průtoku krve do oblasti mozku. Může být buď ischemická, nebo hemoragická. Mnoho rizikových faktorů může být eliminováno změnami životního stylu. Mezi ně patří:

 • Nemocné srdce
 • Vysoký krevní tlak
 • Vysoký cholesterol
 • Kouření
 • Cukrovka

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Verywellhealth.com, Heartviews.org