Covid-19 se u každého projevuje odlišně. Velký přehled běžných i méně častých příznaků

Koronaviry jsou součástí velké rodiny virů, které způsobují různá onemocnění, jež se pohybují od mírných až po závažné. V současné době čelíme koronavirové pandemii, jež je příčinou onemocnění Covid-19, jehož příznaky se mohou u každého jedince projevovat v odlišné míře. Otázkou ovšem je, zdali je skutečně potřeba mít tak silné obavy, jaké někteří z nás mají. Upínat bychom se měli nejen na počty nakažených, ale také vyléčených.

Běžné i méně časté příznaky

Vzhledem k tomu, že Covid-19 nebyl dříve u lidí identifikován, je těžké říci, kdo je tímto onemocněním nejvíce ohrožen. Nikdo není považován za imunního, jakmile je vystaven nákaze Covid-19. Projevy jsou nespecifické, to znamená, že se mohou pohybovat od asymptomatických osob (bez jasných příznaků) až po osoby s mírnými a těžkými respiračními problémy. V případě závažného nebo kritického onemocnění se zvyšuje riziko komplikací. Mezi nejběžnější příznaky patří:

 • Horečka
 • Suchý kašel
 • Únava
 • Vykašlávání hlenu
 • Dušnost
 • Bolest krku a hlavy
 • Bolest svalů a kloubů
 • Zimnice

Dle Světové zdravotnické organizace je u více než 80% všech hlášených případů nejčastějším příznakem horečka. Poté následuje suchý kašel (68% případů), únava (38% případů), tvorba hlenu (33% případů) a dušnost (skoro 19% případů). Mezi méně časté příznaky patří:

 • Nevolnost nebo zvracení
 • Nosní výtoky
 • Průjem
 • Vykašlávání krve
 • Zarudlé oči, vodnatý výtok z očí, oteklá víčka a citlivost na světlo

Jakmile je člověk vystaven koronaviru, příznaky se mohou projevovat pouhé 2 dny nebo mohou trvat i 14 dní. Inkubační doba (čas, než se příznaky projeví) může být 5 – 6 dní po vystavení koronaviru.

Je skutečně potřeba dělat si starosti z infekce?

Nejdůležitější je zapamatovat si, že není potřeba mít strach. V současné době většina lidí (až 80%), která onemocněla COVID-19, vykazovala mírné až středně závažné příznaky, včetně pneumonie, a vyléčila se. Průměrná doba klinického zotavení u mírného až středně závažného případu COVID-19 (od počátku onemocnění) byla hlášena kolem 2 týdnů. U pacientů s vážnějším nebo kritičtějším onemocněním (od počátku onemocnění) je průměrná doba léčby 3 – 6 týdnů.

Obrázky: Freepik