Demence a Alzheimerova choroba se často zaměňují a považují za jednu nemoc. Existují mezi nimi důležité rozdíly

Podle Světové zdravotnické organizace žije na světě asi 50 milionů lidí s demencí. Zatímco Demence a Alzheimerova choroba se často zaměňují a považují za jednu nemoc. Existují mezi nimi důležité rozdíly. Co byste měli vědět, abyste poznali, zdali se jedná o demenci či Alzheimerovu chorobu?

Hlavní rozdíl mezi demencí a Alzheimerovou chorobou

První věc, kterou byste měli znát, abyste rozpoznali rozdíl mezi demencí a Alzheimerovou chorobou. Demence je zastřešující termín pro symptomy jako problémy s pamětí a myšlením, které narušují každodenní život. Alzheimerova choroba je specifický typ demence. Mezi další typy demence patří například vaskulární demence, demence s Lewyho tělísky, frontotemporální demence, Parkinsonova choroba a Huntingtonova choroba. Důvod, proč o Alzheimerově chorobě slýcháte nejčastěji, není jen ten, že jde o nejběžnější typ demence, ale také, že věda za Alzheimerovou chorobou je nejpokročilejší ze všech typů demence.

Příčiny demence a Alzheimerovy choroby jsou odlišné

Zdravotní onemocnění, metabolický problém, jako je problém se stravou nebo štítnou žlázou, vaskulární onemocnění, například mrtvice, nebo vzácně infekční onemocnění mohou ovlivnit mozkové buňky a způsobit demenci. Dokonce i nemoc šílených krav, která je velmi vzácná, může přispět k demenci.

Na druhou stranu má Alzheimerova choroba svůj vlastní původ. Jde o mozkové onemocnění, které se vyznačuje ukládáním beta-amyloidních plaků a bílkovin zvaných tau, které poškozují buňky v oblastech mozku, jenž řídí funkce jako myšlení, paměť a uvažování.

Příznaky mohou vypadat velmi podobně

Aby byla u člověka diagnostikována demence, musí být výrazně narušeny paměť, komunikace a jazyk, schopnost soustředit se a věnovat něčemu pozornost, uvažování a úsudek a vizuální vnímání. Pokud jde o Alzheimerovu chorobu, můžete zapomínat nové informace nebo zjistíte, že musíte požádat členy rodiny, aby vám připomněli důležitá fakta, která byste měli být schopni sledovat.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Thehealthy.com, Alzheimers.org