Duševní zdraví a cigarety. Spontánní kouření jako nový příznak deprese

Vztah mezi depresivními příznaky a závislostí na cigaretách zřejmě není žádným překvapením. Lidé trpící depresí častěji kouří a stávají se na tomto škodlivém návyku závislí více než jedinci, kteří psychickými problémy netrpí. Tento vztah mezi cigaretami, úzkostmi a depresi je nyní vědecky prokázán.

Kouření je u lidí s depresí častější

Výsledky mezinárodní studie poskytují nové informace o vztahu mezi depresí a závislostí na cigaretách. Současná zjištění podporují důležitost porozumění závislosti na cigaretách, aby bylo možné lépe podporovat kuřáky s depresí v jejich odvykání a případně zmírnění příznaků duševní poruchy. Ve vědeckých analýzách bylo rozsáhle uvedeno, že kouření je častější u lidí trpících depresí než u běžné populace. Přesný mechanismus této korelace však zůstává nejasný.

Kuřáci s depresí nekouří kvůli chuti

Podle výsledků výzkumu byli kuřáci, kteří byli více závislí, náchylnější k příznakům deprese. Z různých zkoumaných motivací ke kouření bylo zjištěno, že spontánní kouření a kouření regulující emoční stav jsou silněji spojeny s depresí. Výsledky tak naznačují, že lidé s depresí nekouří kvůli chuti na cigaretu, naopak se zdá, že deprese souvisí s motivací k závislosti a regulací nálady. Závěrem lze tedy říct, že kuřáci s depresí nejsou kuřáky v pravém slova smyslu. Cigaretu vnímají jako nástroj ke zmírnění známek deprese, která je zároveň důvodem k jejich spontánnímu kouření. Jedná se také o dobrý ukazatel toho, zdali se někdo ve vašem blízkém okolí potýká s depresí, aniž byste o tom věděli, pokud sáhne po cigaretě, přestože jej znáte jako nekuřáka, může to být důvod k obavám o jeho duševní zdraví.

Úvodní obrázek: Freepik, Zdroj: Ygeiamou.gr