Důvody, proč mohou výkyvy hormonů během menstruace pomoci ženám přestat kouřit

Každý, kdo se kdy pokoušel skončit s kouřením, moc dobře ví, jak tento odvykací proces může být frustrující. Nové výzkumy ovšem ukazují, že pokud se ženy pokusí přestat kouřit během menstruačního cyklu, pravděpodobně uspějí.

Nikotin je vysoce návyková látka a nese s sebou řadu negativních výsledků v oblasti zdraví, což všichni moc dobře víme, ale přesto je pro mnohé z nás odvykání kouření skutečnou výzvou. Na nikotinu je závislých mnohem více lidí než na jakékoliv jiné droze. Z těchto důvodů jsou nezbytné výzkumy, které by mohly vylepšit šance jednotlivců, jež se rozhodnou pro život bez cigaret. Předchozí studie ukázala, že pro ženy je rozloučení se s cigaretami těžší než pro muže. Ženy mají zároveň o 25% vyšší riziko vzniku koronárních onemocnění srdce a chronické obstrukční plicní nemoci prostřednictvím kouření než muži.

Ženy a kouření

Nedávná studie se zaměřila na novou naději pro ženy, které se snaží přestat kouřit. Zkoumali, jak by spojení menstruačního cyklu s odvykáním kouření mohlo situaci usnadnit. Výzkum je založen na řadě studií na zvířatech, které prokázaly, že ženské hormony (estrogen a progesteron) vytváří návykové chování. A jelikož tyto hormony v menstruačním cyklu kolísají, jsou ideálními kandidáty na výzkum odvykání kouření u žen.

Závislost a menstruační cyklus

Výsledky výzkumu ukázaly, že ve fázi před menstruací je hladina progesteronu k estrogenu nejnižší a je pravděpodobnější vznik návykového chování, kdežto během menstruačního cyklu, kdy je hladina progesteronu k estrogenu vyšší, je návykové chování potlačeno. To znamená, že vyšší hladina progesteronu může pomoci ženám zbavit se kouření.

Vědecký tým doufá, že tento nový úhel pohledu na odvykání kouření během menstruace může pomoci při odstranění i jiných návykových látek a chování.

zdroj: www.medicalnewstoday.com