Hrajete počítačové hry? Experiment neuropsychologů z německé univerzity prokázal, že se jedná o prospěšnou aktivitu pro mozek

Neuropsychologové z německé univerzity provedli experiment, ve kterém hráči počítačových her a videoher soutěžili proti lidem, kteří se tomuto koníčku vůbec nevěnují. Během testu si hráči vedli výrazně lépe a vykazovali zvýšenou aktivitu v oblastech mozku, které jsou důležité pro proces učení.

Karetní test předpovědi počasí

Výzkumný tým se zavázal otestovat 17 dobrovolníků, kteří podle vlastního vyjádření hráli počítačové nebo konzolové hry více než 15 hodin týdně. Kontrolní skupina se skládala z dalších 17 dobrovolníků, kteří se spíše vyhýbali hrám tohoto typu. Oba týmy plnily úkol zvaný „předpověď počasí“. Test byl navržen tak, aby zkoumal mozkovou aktivitu.

Účastníkům byla představena kombinace 3 karet s různými symboly, jejichž úkolem bylo odhadnout, zda seskupení karet předpovídá slunce nebo déšť. Po každé zobrazené kombinaci obdržel dobrovolník zpětnou vazbu, zda byla jeho volba správná nebo ne. Postupně se účastníci dozvěděli, která kombinace karet znamená, jakou předpověď počasí. Po splnění úkolu účastníci studie vyplnili dotazník, v němž odpovídali na otázky týkající se karet.

Hráči her kategorizují fakta mnohem snadněji

Hráči byli schopni přiřadit dané kombinaci karet konkrétní počasí mnohem rychleji než v kontrolní skupině. Dokázali dokonce rozpoznat kombinace karet, které byly velmi obtížné. Autorka studie říká: „Náš výzkum ukazuje, že hráči s větší pravděpodobností analyzují situace, vytvářejí nové znalosti a kategorizují fakta, zejména v situacích s vysokou nejistotou. Experimenty byly spojeny se zvýšenou aktivitou hipokampu, oblasti mozku, která hraje klíčovou roli v učení a paměti. S těmito znalostmi jsme byli schopni dospět k závěru, že hraní videoher vede k rozvoji této oblasti a lepší paměti.“

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: sciencedaily.com