Hlasové charakteristiky a věrnost. Pokud si všimnete této změny v hlase vašeho partnera, nejspíš vás podvádí

Pozdní příchody domů bez vysvětlení, zamítání příchozích hovorů nebo vyhýbání se odpovědím na nepříjemné otázky, to všechno mohou být důkazy toho, že vás partner podvádí. Nicméně upozornit na nevěru vás mohou také fyzické vlastnosti vašeho partnera. Podle nedávného výzkumu nemusí být odpověď na to, jestli vám váš partner zahýbá ani v jeho telefonu nebo emailu, ale právě v jeho hlase.

Pozor na muže a ženy s hlubokým hlasem

Muži i ženy s hlubším hlasem přiznali, že se dopustili nevěry. Vědci, kteří stojí za touto zprávou, provedli v říjnu v roce 2020 metaanalýzu, která zkoumala hlasové záznamy od 865 účastníků. Mezi účastníky bylo 550 žen a 315 můžu. Analyzovali každý záznam na základě jejich základní frekvence (F0), která měří vnímanou výšku tónu hlasu, společně s jejich zkušeností s nevěrou.

Nižší mužské hlasy nejsou pro ženy atraktivní

Výzkum zjistil, že ženy dokážou přesně předpovědět podvádění mužského jedince na základě výšky jeho hlasu. Tato nedávná studie navíc objevila, že ženy hodnotily nižší mužské hlasy jako méně atraktivní. To stejné ale nebylo zjištěno i u mužů hodnotících atraktivitu žen. Výsledkem je, že autoři studie naznačují, že hlubší hlasy mohou být podnětem, který ženy používají k posouzení toho, zda je pravděpodobné, že je daný muž bude podvádět nebo ne.

Hlasové charakteristiky a věrnost

Toto nebyla první studie, která spojila tón něčího hlasu s jeho sklonem k nevěře. Podobný výzkum, vydaný v září roku 2020, se také zaměřil na souvislost mezi mužskými hlasovými charakteristikami a jejich věrností.  Vědci zaznamenali hlasy 116 mužů a 145 žen a změřili jejich výšku. Poté poskytli účastníkům dotazník, kde oni sami zaznamenali, jak je pravděpodobné, že zůstanou věrní svým partnerům na stupnici od jedné do sedmi.

I když neexistovala příliš velká spojitost mezi ženskými hlasovými tóny a nevěrou

Výsledky prokázaly silnou spojitost mezi hlubokými mužskými hlasy a pravděpodobností budoucí nevěry. „Tento výsledek může naznačovat, že hluboké mužské hlasy a sklony k nevěře mají u mužů stejný biologický základ. To znamená, že jsou ovlivňovány hladinami testosteronu,“ poznamenali autoři studie.

Mužské rysy

“Mužské rysy” mohou být další známkou, že vás bude partner podvádět. Autoři již zmiňované studie poukazují také na to, že takzvané „mužské rysy“ se často spojují se zvýšenou vnímanou přitažlivostí a větším počtem sexuálních partnerů, což by také mohlo vést k nevěře ve vztazích.

Obdobný výzkum z roku 2019

Vybral heterosexuální jedince a požádal je, aby pomocí fotografií posoudili, zda budou nebo nebudou osoby na fotografii nevěrné. Měli 293 mužů a 472 žen, kteří měli za úkol hodnotit fotografie žen, a 299 mužů a 452 žen hodnotící fotografie mužů na stupnici od 1 do 10 podle toho, jaká jim přišla pravděpodobnost, že daný jedinec má sklony k nevěře.

Lidé na fotografiích pak uvedli, zda někdy skutečně podváděli nebo „podváděli“ partnera někoho jiného. Jejich fotografie byly hodnoceny podle přitažlivosti, nedůvěryhodnosti a vzhledu. Výsledky ukázaly, že jak muži, tak i ženy správně identifikovali nevěru zejména u zobrazených mužů, a zjistili, že jejich hlavní a společnou vlastností bylo, jak “mužně” vypadali.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Bestlifeonline.com