“Hodný” HDL cholesterol – kdy je moc už příliš? A proč “hodný” cholesterol není ve skutečnosti až tak dobrý?

Lékaři obvykle doporučují, aby si lidé udržovali vysokou hustotu cholesterolu lipoproteinů na základě předpokladu, že zabraňuje vzniku srdečních onemocnění a mrtvice. Tento druh “hodného” HDL cholesterolu je považován za ten dobrý typ cholesterolu, jehož HDL molekuly by měly vyplavit škodlivý cholesterol z krve do jater a následně z těla ven. Ovšem na základě nových studií se zpochybňuje jeho přínos pro zdraví člověka bez ohledu na jeho úroveň.

Je čas změnit názor na HDL cholesterol

Vědci zkoumali spojení mezi hladinou “hodného” HDL cholesterolu a rizikem srdečního infarktu a kardiovaskulární smrti téměř u 6 000 osob ve věku 63 let. Účastníci byli sledováni 4 roky, během nichž byli seskupeni na základě hladiny HDL cholesterolu. Ve sledovaném období 13% účastníků prodělalo infarkt nebo zemřelo na kardiovaskulární onemocnění. Osoby s hladinou HDL cholesterolu 41 – 60 (měřeno v miligramech na decilitr) měli nejmenší pravděpodobnost, že by je zasáhl srdeční záchvat nebo by zemřeli v důsledku kardiovaskulárních příhod.

Nicméně nárůst rizika nežádoucích kardiovaskulárních příhod nebo úmrtí byl zaznamenán u účastníků s velmi nízkou hladinou HDL cholesterolu (méně než 41 mg na dl) a s velmi vysokou hladinou HDL cholesterolu (vyšší než 60 mg na dl). Ti měli téměř 50% pravděpodobnost infarktu nebo úmrtí na kardiovaskulární onemocnění než pacienti, kteří se pohybovali v rozmezí 41-60 mg na dl.

Výsledky tohoto výzkumu mohou přispět ke stále rostoucímu počtu důkazů, že vysoká hladina “hodného” HDL cholesterolu nemusí fungovat jako ochrana pro naše zdraví. Díky těmto informacím si mohou pacienti dát pozor na informace, které přijímají od svých lékařů, jenž ve většině případech tvrdí, že čím vyšší hladina “hodného” HDL cholesterolu, tím lépe. Přestože se o výsledcích studie ještě stále spekuluje, jedna věc je jistá – tvrzení, že HDL cholesterol znamená takzvaně “hodný” cholesterol, není v tuto chvíli až tak pravdivé.

zdroj: www.medicalnewstoday.com