Jak nadměrné sdílení fotografií na sociálních sítích může podpořit riziko vzniku narcistické poruchy osobnosti

Nová studie odhaluje potenciální riziko sdílení fotografií a myšlenek na sociálních sítích. Bylo zjištěno, že účastníci, kteří sdíleli velké množství svých fotografií a selfie fotografií na sociálních sítích, během 4 měsíců zaznamenali nárůst narcistických rysů o 25%, což může vést až k diagnostice narcistické poruchy osobnosti. Sociální média nám umožňují sdílet životní události a každodenní myšlenky s přáteli, rodinou a kolegy. Díky internetu se můžete spojit s lidmi po celém světě a zároveň můžete rozvíjet vaše online sledování kohokoliv budete chtít. Sdílení velkého množství fotografií, včetně selfie snímků, však může mít své nevýhody.

Sociální sítě a narcismus

Výzkumní pracovníci v Itálii pracovali se 74 účastníky ve věku od 18 do 34 let po dobu 4 měsíců. Šedesát procent z nich používalo Facebook, 25% Instagram a 13% Twitter a Snapchat. Všichni účastníci trávili na sociálních sítích přibližně 3 hodiny denně ve svém osobním volnu. Někteří ovšem nahlásili, že čas dosahoval až 8 hodin. Ti, kteří sdíleli fotografie v množství, které vědci považovali již za „nadměrné“, vykazovaly nárůst narcistických znaků v průměru o 25%. Ti, kteří sdíleli spíše své myšlenky než fotografie, neprokázali žádné navýšení těchto narcistických vlastností.

Narcistická porucha osobnosti

Existuje 10 typů poruch osobnosti a každá je ovlivněna minimálně dvěma následujícími faktory:

  • Jak člověk smýšlí sám o sobě a o ostatních.
  • Jak člověk reaguje emocionálně.
  • Jak se člověk chová k ostatním.
  • Jak člověk dokáže řídit své vlastní chování.

Narcistická porucha osobnosti nastane, když člověk potřebuje obdiv od druhých a současně sám postrádá veškerou empatii. Mnoho lidí s takovou poruchou vždy upřednostňuje sebe, což může vést k využívání druhých osob. V podstatě se snaží o nadměrné přitahování pozornosti a má problémy s mezilidskými vztahy. Nicméně, někteří lidé mají narcistické rysy i bez těchto příznaků.

Jak sociální sítě mohou podpořit vznik narcismu

Sociální sítě se zaměřují na jedince. Jak se zvyšuje počet „liků“ a shlédnutí, uživatel se může cítit více „viděn“, což může zlepšit sebeúctu a vést k dalšímu hledání pozornosti. Snadný způsob sdílení fotografií během několika vteřin bez ohledu na to, kde člověk je nebo co dělá, může vést k nadměrnému sdílení. To může lidské ego ještě více „přikrmit“.

zdroj: www.medicalnewstoday.com