Jak rychle dokážete vstát ze židle? Jednoduchý test napoví stav vašeho zdraví a dlouhověkosti

To, jak rychle dokážete vstát ze židle nebo jak dlouho jste schopní stát na jedné noze, odhaluje mnoho nejen o vaší rovnováze, ale také dlouhověkosti. Stejně tak tempo, jakým chodíte, a síla vašeho podání ruky jsou dle vědců důležitými ukazateli dlouhověkosti. Možná by proto měli vědci hledat elixír dlouhověkosti v našich zvycích než v laboratoři.

Elixír dlouhověkosti

Elixír dlouhověkosti dosud nebyl objeven, ale to vědcům nebrání v neúnavném hledání. Zdá se, že místo toho, aby hledali v chemických látkách, zkumavkách a inovativních molekulách, měli by se spíše soustředit na naše každodenní zvyky. Řešení hádanky dlouhověkosti se pravděpodobně skrývá v jednoduchých každodenních věcech, jako je síla, s jakou podáváme ruku, rychlost, s jakou kráčíme, ale také hbitost, s jakou vstáváme ze židle, či schopnost, jak dlouho dokážeme stát na jedné noze.

Vztah mezi fyzickými zdatnostmi a úmrtností

Britští vědci důkladně studovali všechna dostupná data z 28 observačních studií, které zkoumaly vztah mezi výše uvedenými měřeními fyzické zdatnosti a úmrtností. Uvedli zajímavý závěr. Účastníci, kteří dokázali zvládnout i jeden z výše uvedených fyzikálních testů, měli nižší riziko předčasné smrti ve srovnání s těmi, kteří tak neučinili. Tyto jednoduché pohyby odhalují fyzickou schopnost člověka vykonávat každodenní úkoly v pokročilém věku.

Nikdy však není pozdě začít s něčím lehkým, například vyrazit občas na rychlejší procházku.

Úvodní obrázek: Freepik, Zdroj: Prevention.com