Jak se stát zdravě sobeckým a nenechat se ovládat druhými lidmi

Už od dětství nás rodiče i učitelé učí, že být sobecký je špatné. Ovšem v některých případech je malé sobectví dokonce žádoucí. Zvláště když se ostatní snaží porušit vaše osobní hranice a šplhat vám po krku. Přátelství je s takovými lidmi naprosto nepřijatelné. Nezbývá tedy nic jiného než přidat svému chování trochu toho zdravého sobectví. A jak takového člověka se zdravým sobectvím vůbec poznáte nebo jak byste se jím mohli stát? Přečtěte si něco více o jeho vlastnostech.

Nesnaží se každého potěšit

Vždy je lepší chovat se přirozeně a mírně zdvořile, než lichotit a snažit se prezentovat v co nejpříznivějším světle, abyste potěšili své okolí.

Přijímá své nedostatky

Kdo jiný než my sami, zná nejlépe naše silné a slabé stránky? Tak či tak, vychvalovat někoho neustále do nebes je stejně nevhodné, jako když někomu chybí takt a neustále druhým lidem připomíná jejich nedostatky. Buďme zdrženliví, ale přesto je potřeba někdy druhým lidem ukázat, jak by se měli chovat a kde je jejich místo.

Vyjadřuje svůj nesouhlas

Lidé se často snaží prosadit svůj názor nebo druhého člověka přesvědčit, aby podnikl určité kroky. Zdravý podíl sobectví vám umožní, abyste nebyli vedeni k danému postupu, který po vás chtějí druzí, ale abyste o jejich návrhu přemýšleli a popřípadě měli i možnost jej odmítnout.

Nebojí se hájit svůj názor

Váš názor nemusí být nejsprávnější, ale zaslouží si vyslechnout. Hlavní věcí je naučit se klidně najít argumenty ve prospěch vašeho pohledu.

Ví, jak odmítnout

Lidé ve skutečnosti okamžitě pociťují lítost, jakmile musí někoho odmítnout. Říct ne je obvykle velice těžké, ale v některých případech je to nezbytné.

Málokdy něco slibuje

Slovo by se vždy mělo dodržet, z toho důvodu bychom neměli slibovat napravo a nalevo. Nejprve se zamyslete nad tím, zda vůbec stojí za to, abyste daný požadavek splnili a jestli vůbec můžete. Spousta lidí bohužel snadno podlehne tlaku druhého člověka a slíbí vše, co mu na očích uvidí, ale v praxi se pak často zarazí.

Střízlivě hodnotí kritiku

Ke zvládnutí různých manipulátorů, kteří se prostřednictvím kritiky snaží dosáhnout svých cílů, je nutné trocha malého sobectví. Místo ukvapených výmluv analyzujte situaci.

Obrázky: Freepik