Jedna rovnice, dva výsledky. Oprašte své znalosti matematiky a zkuste si zapeklitý příklad

Už na základní škole nás učili řešení rovnic. Pro některé pohled na směsici čísel a znaků vyvolával žaludeční potíže, jiní se stačili podívat na tabuli a ihned znali výsledek. Ať už jste patřili do jakékoli skupiny, jistě si pár základů matematiky pamatujete. Například, že dělení a násobení má vždy přednost před sčítáním a odčítáním. Nebo také, že závorka se vždy počítá jako první.

Jedna rovnice, dva různé výsledky

Jak se tedy ukazuje, matematické rovnice mohou mít různé výsledky, pokud použijeme různá pravidla, která jsme se naučili ve škole. V závislosti na způsobu výpočtu rovnice můžeme získat jiný výsledek než náš spolužák nebo kolega.

Ostré diskuze nad správným výsledkem

Níže uvedená rovnice je toho příkladem. Mezi uživateli internetu vzbuzuje spoustu emocí. V komentářích pod příspěvkem došlo k mnoha ostrým diskuzím nad správným výsledkem.

Výsledek je 1 nebo 9?

Proč? Protože záleží, co počítáte jako první. Nejdříve dělíte nebo sčítáte v závorkách? Matematici však tvrdí, že výsledek 1 je chybný, protože postup by měl vypadat takto:

6 : 2 x 3 a to stále dává 9.

A jaký je váš výsledek?

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Mindyourdecisions.com