Každodenní návyk, který pozastavuje demenci. Pokud vám to zdraví dovolí, praktikujte ho také

Medicína v posledních letech dosáhla řady úspěchů, ovšem proces stárnutí je nezastavitelný a někteří jedinci, jež bojují s různými chorobami charakteristickými pro vyšší věk, mohou zaznamenat příznaky nástupu demence. Ta je považována za obzvláště vážnou, protože ji nelze zcela zastavit. Ale lze zpomalit její průběh pomocí několika denních návyků, které je vhodné si zachovat. Jedním z nich je řízení vozidla.

Co je demence?

Demence je destrukce mozkových buněk a postupné snižování mentálních funkcí. Může se vyskytnout v jakémkoli věku, ale nejčastěji postihuje jedince ve věku 60 let a více. Odhaduje se, že 5 – 10% populace ve věku 65 let a více je postiženo nějakou formou demence. Vědci však zjistili, že lidé, kteří se v dospělosti a ve stáří nevzdávají určitých zvyků, mohou být chráněni před jejím nástupem, když zůstávají aktivní a ve střehu. Jednou z takových činností je řízení automobilu.

Řízení automobilu

Řízení pomáhá člověku bránit se před demencí tím, že jej povzbuzuje, aby byl neustále ve střehu. Používání automobilu může přimět důchodce, kteří nepoužívají veřejnou dopravu, aby vyšli z domu a byli energičtějšími. Výzkum také zjistil, že jakmile starší řidiči přestanou řídit, zhoršuje se jejich dušení i fyzické zdraví, což může vést k depresi. Odborníci uvádějí, že pro mnoho starších lidí je řízení motorem nezbytným pro jejich každodenní život a je silným ukazatelem sebeovládání, osobní svobody a nezávislosti.

Zkoušky způsobilosti

Je ovšem nezbytné myslet na své mentální a fyzické funkce. Spousta lidí z různých důvodů již řídit nesmí, protože není schopná rychle reagovat. Proto je důležité od určitého věku podstupovat pravidelné zkoušky způsobilosti k řízení vozidla.

Úvodní obrázek: Freepik, Zdroj: Onmed.gr