Kroky, kterými vysvětlíte současnou situaci kolem koronaviru dětem s autismem

Rodiny, které sdílí jednu domácnost se členem s poruchou autistického spektra (PAS), byly ještě více ovlivněny koronavirovou pandemií než my ostatní. Rutina a dostupné služby jsou narušeny, školy jsou zavřené, kontakty s poskytovateli služeb jsou nyní omezené a každý má obavy z nákazy virem. Každý se vyrovnává se současnou situaci tak, jak nejlépe dokáže, ovšem u dětí s autismem to může být zvláště komplikované. Zde je několik tipů, jak pomoci jedinci s poruchou autistického spektra lépe pochopit období koronavirové pandemie.

Podpora porozumění pomocí vizuálních pomůcek a vyprávění

Pomoci jednotlivcům s PAS ( poruchy autistického spektra) lépe porozumět COVID-19 je nejlepší ve spojení s vizuálními pomůckami nebo sociálním vyprávěním – jednoduché příběhy vysvětlující sociální situaci. Tyto techniky umožní osobě s autismem informace zpracovat v různých formátech.

Nová sociální pravidla

Promluvte si s dítětem o nových sociálních očekáváních a pravidlech pro bezpečné udržování vzdálenosti při kontaktu s druhými lidmi. Použijte jasný a konkrétní jazyk, jak ostatní zdravit, jak si mýt ruce a jak udržovat osobní prostor.

Rutina

Děti a dospívající s autismem fungují nejlépe, pokud jim je poskytnuta strukturovaná rutina, která jim umožní předvídat, co bude další den následovat. Pokud je to jen trochu možné, dodržujte dříve zavedené zvyky související s dobou spánku a časem vstávání, domácími pracemi a činnostmi každodenního života. Vizuální plán dítěti opět pomůže pochopit novou strukturu jeho všedního dne.

Uklidňující strategie

Pokud máte osvědčené uklidňující strategie, které fungují v jiných stresových situacích a pro zvládání úzkosti, můžete je použít i v této době. Možnosti mohou zahrnovat fyzické cvičení, hluboké dýchání, oblíbenou činnost nebo poslech hudby. Když budete muset odejít z domova, nechte dítě vzít si s sebou svou oblíbenou hračku.

Změny v chování

Děti s autismem mají často potíže vyjádřit své emoce, včetně strachu, frustrace a úzkosti. V takové chvíli může dojít ke změnám v chování prostřednictvím zvýšených emocí – záchvaty, vztek, výbušnost a nedodržování pokynů. Pokud dojde k významným změnám v chování a nepomáhají zde ani osvědčené strategie zvládání stresu, bude zapotřebí další podpora od odborníka.

Obrázky: Freepik