Kuřáci jsou vystaveni vyššímu riziku 56 různých onemocnění. Včasné odvykání může zabránit předčasnému úmrtí

Nová studie v Číně zjistila, že kuřáci jsou vystaveni zvýšenému riziku 56 různých onemocnění. Jak byste očekávali, na seznamu je několik typů rakoviny. Existují však také nemoci, které postihují mnoho dalších tělesných systémů od mozku až po játra a slinivku, dokonce i oči. Kouření představuje významnou hrozbu pro veřejné zdraví na celém světě, zejména v zemích s nízkými a středními příjmy.

Kuřáci jsou více náchylní na různá onemocnění

Nová studie, která vznikla ve spolupráci mezi Oxfordskou univerzitou a několika čínskými institucemi, porovnávala jedince, kteří nikdy nekouřili, s těmi, kteří kouřili pravidelně v určitém okamžiku svého života, a těmi, kteří jsou stále aktivními kuřáky cigaret. Účelem bylo prozkoumat riziko různých druhů onemocnění, kterým jsou kuřáci vystaveni.

Jedná se o rozsáhlou studii, kde bylo zkoumáno 85 příčin úmrtí a 480 různých jednotlivých onemocnění. Více než 512 000 dospělých se zapsalo do studie v letech 2004 až 2008 a byli sledováni v průměru 11 let. Mnohem více mužů než žen kouřilo pravidelně v určitém okamžiku svého života nebo bylo aktivními kuřáky, a to v míře 74,3 % a 3,2 %.

 

Jaké jsou výsledky studie o vlivu kouření?

Ve srovnání s těmi, kteří nikdy nekouřili, muži, kteří kouřili pravidelně v určitém okamžiku svého života, měli přibližně o 10 % vyšší riziko vzniku onemocnění. Onemocněním s největším zvýšeným rizikem, a sice 216 %, byla rakovina hrtanu. Muži, kteří pravidelně kouřili a žili v městských oblastech, byli nejvíce ohroženi. Autoři experimentu zjistili, že tito muži často začínají kouřit v mladším věku a kouří celkově více než ti, kteří žijí ve venkovských oblastech.

Byly tu však i dobré zprávy. Ti, kteří přestali kouřit kvůli obavám z vážných onemocnění, viděli, že riziko onemocnění se po asi 10 letech snížilo na stejnou úroveň jako u jedinců, kteří nikdy v životě nevzali cigaretu do úst.

Nejčastější nemoci ohrožující kuřáky

Kromě rakoviny hrtanu byly mezi 56 zjištěnými nemocemi, které se běžně vyskytují u kuřáků obou pohlaví, nejčastější:

  • Rakovina plic
  • Rakovina žaludku
  • Rakovina močového měchýře
  • Cukrovka
  • Srdeční infarkt
  • Aneuryzma aorty
  • Zápal plic
  • Žaludeční vředy
  • Šedý zákal

“Výsledky jsou jasnou připomínkou vážných důsledků kouření a výhod odvykání před tím, než dojde k vážnému onemocnění,“ uvedli autoři studie.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Ox.ac.uk