Špatná zpráva pro lidi se špatným spánkovým režimem. Studie odhalila spojitost se život ohrožujícími stavy

Francouzský vědecký výzkum, prezentovaný na mezinárodní konferenci Evropské kardiologické společnosti v Barceloně, ukazuje, že lidé, kteří dobře spí, jsou vystaveni menšímu riziku srdečního infarktu nebo mrtvice. Podle studie 9 z 10 lidí si nedopřává dostatek spánku, což zvyšuje kardiovaskulární riziko. Vědci odhadují, že 7 z 10 těchto kardiovaskulárních příhod by se dalo předejít, kdyby lidé dobře spali.

Lidé by si měli uvědomit význam spánku

„Význam kvality a kvantity spánku pro zdraví srdce je něco, co by se mělo učit již v raném věku, kdy se vytváří zdravé chování. Minimalizace nočních hluků a stresu může pomoci zlepšit spánek,“ uvedl vedoucí výzkumu doktor Aboubakari Nabiema z Francouzského národního institutu pro zdraví a lékařský výzkum (INSERM) v Paříži.

Studie se zúčastnilo 7 200 lidí ve věku 50 až 75 let (průměrný věk byl 62, což tvořilo 62 % mužů) bez kardiovaskulárního onemocnění na začátku studie. Každý byl hodnocen od 0 do 5 na základě kvality a množství jejich spánku. Za ideální stav bylo považováno hodnocení 5. Dosáhlo ho pouze 10 % lidí, kteří dodržovali 7-8 hodin spánku během noci, neprojevovala se u nich téměř žádná nespavos a žádná ospalost druhý den ráno. Neměli problém s brzkým ranním vstáváním.

Kvalitní spánek chrání před infarktem a mrtvicí

Téměř stejného procenta (8 %) dosáhli ti, kteří spali špatně a získali tak 0. Kardiovaskulární stav každé osoby byl kontrolován každé 2 roky po dobu celkem 10 let, během nichž 274 jedinců utrpělo srdeční infarkt nebo mrtvici. Ve srovnání s těmi, kteří měli spánkové skóre 0 nebo 1, měli ti s hodnocením 5 o 75 % nižší riziko srdečního infarktu nebo mrtvice. Odhaduje se, že pokud by všichni účastníci studie byli hodnoceni jako jedinci s vynikajícím spánek (s hodnocením 5), bylo by možné vyhnout se 72 % nových případů ischemické choroby a mrtvice každý rok.

Výsledky studie

„Naše studie ukazuje potenciál dobrého spánku pro udržení zdraví srdce a že lepší spánek je spojen s nižším rizikem ischemické choroby srdeční a mrtvice. Zjistili jsme také, že velká většina lidí má problémy se spánkem. Vzhledem k tomu, že kardiovaskulární onemocnění jsou celosvětově hlavní příčinou úmrtí, je zapotřebí větší povědomí o důležitosti dobrého spánku pro udržení zdravého srdce,“ doplnil vedoucí výzkumu.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Escardio.org,  Healthline.comMedicalnewstoday.com