Množství zloby v člověku lze změřit. Pomůže k tomu takzvaný D-faktor

Temné aspekty osobnosti člověka mají jednoho společného jmenovatele. Stejně tak, jako je tomu například u úrovně inteligence, můžeme říct, že i všichni špatní lidé mají jednu stejnou vlastnost, která je spojuje. Možná máte někoho takového ve svém okolí i vy.

Bezduché sobectví

Podle výzkumu má každý špatný člověk tak či onak osobnostní rysy charakteristické pro „temné“ osobnosti. Psychopaty, narcisty, sobce, sadisty a ostatní lidi šířící zlo spojuje bezduché sobectví a úplná ignorace práv jiných lidí. Psychopati, narcisti a sadisti zároveň vyjadřují temnou povahu trochu odlišnými způsoby, i když každý z nich nějakým způsobem ospravedlňuje své nemorální chování, aby se vyhnul vině.

D-faktor

Spoluautor studie, Dr. Ingo Zettler, vysvětlil takzvaný D-faktor (D z anglického slova „dark“, což znamená temný). Temné aspekty osobnosti člověka mají jednu věc společnou. Například u jedné osoby se může faktor D projevovat narcismem, psychopatií a jakýmikoli jinými vlastnostmi temných postav nebo jejich kombinací. Při použití naší klasifikace společných jmenovatelů pro různé typy temných osobností je však velmi snadné určit, zda někdo má nebo nemá D-faktor.

Faktem je, že D-faktor naznačuje pravděpodobnost, že člověk projeví určitý typ chování, kterým odhaluje jednu nebo více svých temných vlastností v daném okamžiku. Zettler provedl řadu studií zahrnujících více než 2 500 jedinců. Každý respondent musel uvést, zda souhlasí s následujícími výroky:

  • Někdy jsem ochotný pohlížet na to, jak ostatní dostanou to, co si zaslouží
  • Vím, že jsem zvláštní, protože mi to všichni říkají

Ve studii vědci zkoumali i následující charakteristiky temné osobnosti:

  • Sobectví
  • Machiavelismus
  • Demoralizaci
  • Narcismus
  • Psychologické osvícení
  • Psychopatii
  • Sadismus
  • Sebelásku

Výzkum ukázal, že v zásadě měl každý z těchto typů osobnosti něco společného s ostatními typy. Dr. Zettler tvrdí, že jsme neustále obklopeni lidmi s temnými faktory. To lze pozorovat v případech extrémní krutosti, porušování pravidel, podvodů atd. Znalost osobnostního faktoru D proto může být užitečným nástrojem, například k posouzení pravděpodobnosti, že osoba znovu spáchá trestný čin nebo zhorší své chování.

Obrázky: Freepik