Vyberte si jednu z mandal a odhalte váš životní úděl a duchovní dar

Mandala, starodávný posvátný symbol, nám umožňuje pracovat s podvědomím nejefektivnějším možným způsobem. Systém mandaly je jedním z jazyků, kterými mluví naše podvědomí. Jakmile tuto řeč rozpoznáte, poznáte účel vašeho života, přispějete ke své realizaci a zjistíte svůj životní cíl v globálním duchovním smyslu. Každý člověk cítí potřebu definovat svůj účel a intuitivně ho sledovat, protože právě tato cesta nám přináší štěstí a svobodu. Je tedy potřeba položit vědomou otázku, kterou budeme směřovat přímo do našeho podvědomí, které obsahuje odpovědi na všechny naše otázky.

Test mandal

Jak správně provést test mandal, abyste byli schopni vytáhnout veškeré odpovědi na své otázky ze svého podvědomí?

  • Posaďte se pohodlně do křesla s rovnými zády
  • Položte si vnitřní otázku, jaký je váš záměr, účel a cíl
  • Podívejte se pozorně na obrázek mandal a intuitivně vyberte tu, která vám ukáže cestu
  • Přečtěte si výklad

Mandala č. 1

Jste člověk s vrozeným estetickým smyslem pro krásu, máte rádi luxus a smyslná potěšení. Cítíte krásu v různých oblastech života a umíte si ji náležitě užívat. Ve vašem negativním projevu mohou tyto tendence vést ke zneužívání v oblasti smyslového požitku.

Karmické úkoly: Rozvoj manželské věrnosti, kontrola pocitů

Váš úděl: Realizace vyšších významů prostřednictvím vytváření uměleckých děl a divadelních scén

Mandala č. 2

Zdrojem vaší síly je rodina. Jste člověk z milující rodiny a skvělý rodič. V negativním projevu mohou tyto vlastnosti vést k posedlosti příbuznými a dětmi. Někdy členům rodiny věnujete příliš pozornosti, o kterou nestojí.

Karmické úkoly: Naučte se rozlišovat lásku od připoutanosti, péči od služby a vnucování své vůle, rozviňte u sebe stabilitu a emoční nezávislost

Váš úděl: Pokuste se o milosrdenství a soucit ve vztahu ke všem živým bytostem, které to potřebují, je velice prospěšné zapojit se do charitativní práce, rozšiřte hranice své lásky na celý svět, nejen na rodinu

Mandala č. 3

Vaším darem je um slova, máte extrémně vysoké intelektuální schopnosti. To vám přináší obrovské výhody v komunikaci s ostatními, ve vědě a vzdělávání.

Karmické úkoly: Je-li tento dar nesprávně použit, může vést k projevům intelektuální pýchy nebo podvodu

Váš úděl: Je nesmírně důležité pochopit podstatu mysli a uklidnit ji, nasměrujte sílu mysli na sebezkoumání, což povede k jednotě a celistvosti

Mandala č. 4

Vaším darem je schopnost být mentorem, rádcem a vůdcem ostatních. Vaším úkolem je stát se patronem pro ty, kteří potřebují podporu. Negativně však může tento dar vést k neúctě ke starším, učitelům a partnerům.

Karmické úkoly: Naučit se tolerovat jiné úhly pohledu, respektovat starší, zejména své rodiče

Váš úděl: Najděte vnitřního guru, stát se duchovním mistrem, nejvyšší duchovní realizací

Obrázky: Getty Images, Zdroj: Themindsjournal.com