Monitor dechu houká, že došlo k zástavě dechu aneb První pomoc, když miminko nedýchá

Všechna miminka jsou křehká a zranitelná a zcela odkázaná na péči a pomoc dospělého. Často se ale i my bojíme, abychom dítěti neublížili, zvláště, jsme-li novopečené maminky prvorodičky bez jakýchkoli předchozích zkušeností. I když se ale snažíte dělat vše pro to, aby bylo vaše dítě v bezpečí, není možné u něj stát 24 hodin denně. Co je ovšem největším strašákem všech rodičů? Rozhodně zástava dechu, na kterou včas upozorní monitor dechu. Co dělat, když miminko nedýchá, nereaguje a mění barvu?

Kontrola dechu

Zkontrolujte, zdali dítě dýchá či nikoli tím, že mu zakloníte hlavičku dozadu. Tímto způsobem se miminku otevřou dýchací cesty vytažením jazyka dopředu. Pokud se mu hrudník ani žaludek nehýbou, nedýchá.

Zavolejte pomoc

Pokud jste doma sami, ihned zavolejte na záchrannou linku, popřípadě, je-li s vámi doma ještě někdo, zaúkolujte ho, aby zavolal pomoc. Vy okamžitě začněte s umělým dýcháním a stlačováním hrudníku.

Pět záchranných dechů

Poskytněte dítěti pět záchranných dechů – zakloňte mu hlavu dozadu a zakryjte svými ústy jeho pusu a nos. Pětkrát foukněte vzduch do dítěte. Tím mu doplníte hladinu kyslíku v krvi, což pomůže udržet jeho orgány naživu.

Třicet stlačení hrudníku

Dvěma prsty pevně zatlačte doprostřed hrudníku, abyste viděli i cítili, že směřuje dovnitř, poté uvolněte. Takovou kompresi hrudníku proveďte celkem 30x. Pomůžete srdci pumpovat krev do těla a udržovat tak funkci životně důležitých orgánů, včetně mozku.

Dva záchranné dechy

Pokračuje v cyklu 30 stlačení hrudníku a 2 záchranných dechů, dokud nedorazí pomoc.

Monitor dechu

Monitor dechu je citlivé zařízení, které trvale detekuje dech dítěte. Jakmile zaznamená život ohrožující zpomalení nebo zástavu, spustí alarm. Dokáže tedy včas přivolat pomoc a tím zachránit život dítěte. Je ale důležité si uvědomit, že při zástavě dechu už jiným způsobem nepomůže. První pomoc musí poskytnout samotní rodiče či jiný přítomný dospělý.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Redcross.org