Naše tělo nás může varovat před vznikem mrtvice již 24 hodin předem. Ujistěte se, že znáte veškeré její příznaky

Mrtvice je příčinou jednoho z každých 20 úmrtí – může přijít náhle a pokud jste sami nebo se kolem vás nevyskytují lidé, kteří znají její příznaky, pozdní léčba může být fatální. Většina lidí vykazuje příznaky mozkové mrtvice asi 24 hodin před příchodem a čím rychleji začnete jednat, tím déle budete předcházet jejímu vzniku. K mrtvici dochází, když je cévní mozková buňka zablokována krevní sraženinou nebo se přeruší. Mrtvici, způsobenou sraženinou, nazýváme ischemická mrtvice. Příznaky se často objevují náhle, ale přesto nás mohou upozornit 1 – 2 dny před příhodou.

Vysoký krevní tlak

Vysoký krevní tlak může vést k mrtvici poškozením a oslabením mozkových cév. Zároveň může tvořit krevní sraženiny v cévách vedoucích až do mozku, k blokování průtoku krve a poté potenciální mrtvici.

Tuhý krk

Mnoho pacientů s mrtvicí tvrdí, že prožívají nesnesitelnou bolest hlavy, která může vést k další bolesti, a sice mezi očima a ztuhlým krkem.

Zmatení

Potíže s mluvením nebo porozuměním mohou znamenat, že se nedostává krev do části mozku, která ovlivňuje jazyk a tvoří se tak krevní sraženina.

Ochrnutí

Pokud jedna strana vašeho těla neodpovídá, může se jednat o vznik mrtvice. Nedokážete-li zvednout končetiny na jedné straně těla, jedná se o jasný signál, který je třeba zkontrolovat.

Problémy se zrakem

Náhlé poruchy zraku v jednom nebo i obou očích může nést známky mrtvice, která snižuje funkce zraku nebo způsobuje rozdvojené vidění.

Potíže s chůzí

Ztráta koordinace a rovnováhy nebo obtížná chůze může znamenat, že došlo nebo brzy dojde k mrtvici.

Nevolnost a zdravení

Blokovaná zadní část mozku z důvodu mrtvice může vykazovat příznaky jako je nevolnost nebo zvracení. Zvláště při krvácení uvnitř mozku.

Zdroj: en.stories.newsner.com

Ve čtení článku pokračujte na další stránce