Obtížné vstávání ze židle: Nový ukazatel předpovídá vyšší riziko smrtelných potíží

Starší lidé, kterým se najednou špatně zvedá ze židle, by měli ihned vyhledat lékaře. Nová studie ukázala, že lidé s nízkou fyzickou funkcí po dosažení 65 let věku jsou vystaveni většímu riziku srdečních problémů. Kromě srdečních rizikových faktorů, jako je hypertenze a vysoký cholesterol, výzkumníci zjistili, že dospělí, kteří si vedli špatně v testu fyzické funkce, byli vystaveni vyššímu riziku budoucího srdečního infarktu, mrtvice a srdečního selhání.

Nový ukazatel srdečních potíží

Index SPPB (Short Physical Performance Battery) je měřítkem fyzické funkce člověka. Uvádí se na základě rychlosti chůze, rychlosti vstávání ze židle bez použití rukou a rovnováhy ve stoje. Tento test znamená něco jiného než klasický test fyzické zdatnosti.

 

„Zjistili jsme, že fyzické funkce u starších dospělých předpovídají budoucí kardiovaskulární onemocnění nad rámec tradičních rizikových faktorů srdečních onemocnění a bez ohledu na to, zda má jedinec v anamnéze kardiovaskulární onemocnění,“ uvedli vědci.

Téměř polovina pacientů byla ve špatném stavu

Zjištění pocházejí z probíhající studie, do které vědci zahrnuli 15 000 dospělých ve věku 45 až 64 let v letech 1987 až 1989. Studie se zabývala různými příčinami aterosklerózy (usazování plaku nebo tuku v tepnách). Výzkumníci sledovali zdraví účastníků až do roku 2012 pomocí každoročních a pololetních telefonátů a osobních klinických vyšetření.

Výzkumníci také analyzovali zdravotní údaje od 5 570 dospělých, kteří měli v letech 2011 až 2019 průměrný věk 75 let, a prováděli u nich každoroční zdravotní prohlídky. Účastníci obdrželi nízké, střední nebo vysoké skóre za své fyzické fungování v závislosti na jejich výkonu v testu. Výsledky ukazují, že:

  • 13 % mělo nízkou fyzickou funkci
  • 30 % mělo průměrnou kondici
  • 57 % mělo vysokou fyzickou výkonnost

V osmileté analýze mělo 930 lidí jeden nebo více srdečních problémů, přičemž 47 % mělo nízkou fyzickou funkci. Souvislost mezi nízkou fyzickou funkcí a srdečním onemocněním zůstala, i když vědci vzali v úvahu další faktory, jako je hypertenze, vysoký cholesterol a cukrovka. Kromě toho autoři dospěli k závěru, že skóre fyzické funkce osoby bylo přesné při předpovídání budoucího rizika srdečního onemocnění, a to bez ohledu na její zdravotní historii.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Newsroom.heart.org, Studyfinds.org