Obyvatelé paneláku ze zdražování energií strach nemají. Účty za vytápění a elektřinu budou nulové

Inovativní panelák byl postaven v roce 1976. Nachází se v něm 40 bytů, které obývá kolem 90 lidí. Do této skupiny patří i Zbigniew Chrapkiewicz, který žije se svou rodinou ve zmíněném bloku od roku 1989. V roce 2000 se stal předsedou SVJ. O 5 let později došlo k významným změnám v bytovém společenství, jež se nakonec rozhodlo oddělit od Společnosti sociálního bydlení. Obec tak objekt převzala do vlastní správy. Začátky byly velmi těžké.

Nikdo obyvatelům domu nevěřil

„Mnoho lidí si klepalo na čelo, smálo se nám a říkalo, že se vrátíme s prosíkem, aby nás vzali zpět. Věděl jsem však, že musíme jednat. Začátky byly opravdu velmi těžké. V roce 2010 začaly výrazně stoupat účty za teplo a elektřinu. V průběhu roku došlo k několikanásobnému zvýšení cen. Situace došla až do bodu, kdy komunitě došly peníze na zaplacení poplatků. Napsal jsem tedy teplárenské firmě, aby nám vyúčtování rozložila na splátky. Tehdy jsem si také řekl, že takto to nemůže fungovat do nekonečna a začal jsem hledat jiná řešení našeho problému. Na opravy jsme v obecní pokladně neměli dostatek peníze,“ vypráví Zbigniew.

Hledal nové možnosti vytápění

Zbigniew se rozhodl bojovat až do konce pro dobro obyvatel paneláku. V roce 2006 se na ně osud poprvé usmál. Kraj obci půjčil 300 000 Kč na renovaci střechy, která se stala motivací dále jednat a bojovat. „Byl to jen začátek našich investic. Začali jsme hledat alternativní možnosti vytápění naší jednotky, protože ceny tepla neustále rostly. V roce 2013 jsme za teplo a elektřinu zaplatili 540 000 Kč.“

Náklady byly tedy enormní, a tak se předseda společenství rozhodl využít komerční pomoci bank a neustále hledal nová řešení. Tak se zároveň začal zajímat o tepelná čerpadla. Protože se o nich chtěl dozvědět více, vydal se do Lodže, kde si je prohlédl blíže, poznal jejich specifikace. Výpočty pro něj byly obzvláště přesvědčivé, díky čemuž nakonec komunita rozhodla pro toto řešení.

Solární panely a tepelná čerpadla

Celá investice dosáhla výše 3 200 000 Kč. Obrovská suma byla vybrána díky půjčce 2 600 000 Kč ze Zemského fondu pro ochranu životního prostředí v Olsztyně. Zbytek pocházel z vlastních zdrojů obce. Dvě tepelná čerpadla o výkonu 60 kW zahájila svou činnost v prosinci 2014. Tím ale změny nekončí. Na paneláku je také nainstalováno 156 fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 40kW, další se následně objevily na balkónech.

„Naše budova je nyní jediným panelákem v Polsku, který se stal energeticky soběstačným. Pro své obyvatele sama vyrábí elektřinu a teplo. Naše tepelná čerpadla jsou plně poháněna elektřinou z našich solárních panelů. Obyvatelé získávají tolik tepla, kolik chtějí, neexistují žádná omezení. Přebytky vyrobené energie prodáváme vypouštěním do sítě,“ dodává podnikavý Zbigniew.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Tygodnikszczytno.pl