Lakomý manžel chtěl pohřbít se všemi svými penězi. Pomsta mazané vdovy byla geniální

Každý si své těžce vydělané peníze může utrácet, jak se mu zachce, to je známá věc. Ovšem, když člověk s někým žije ve vztahu, věci jsou trochu jinak. V této situaci musíte často dělat kompromisy a přizpůsobit se. Máte zodpovědnost i za svého partnera. Tento muž však na svou manželku příliš nehleděl. Její pomsta byla skutečně geniální.

Pohřben i se svými penězi

Tento muž celý svůj život tvrdě pracoval a šetřil si všechny své vydělané peníze. Na tom byl zřejmě nebylo nic špatného, ale on své jmění miloval více než cokoli jiného na světě. Když jednoho dne těžce onemocněl, lékař mu s lítostí oznámil, že už mu příliš času nezbývá. Když si muž uvědomil, že brzy zemře, první věc, kterou své ženě řekl, bylo: „Poslouchej, až umřu, chci, abys vzala všechny moje peníze a uložila je se mnou do rakve. Protože je chci všechny vzít s sebou do posmrtného života.“

Žena na jeho přání přistoupila

„Slibuji,“ odpověděla jeho žena, která nyní bude žít velmi chudý život jako vdova. Manžel krátce na to zemřel. Pohřeb se konal v místním kostele. Nebožtík už ležel v rakvi, manželka seděla oblečená v černém vedle své nejlepší kamarádky. Když obřad skončil a organizátor pohřbu se chystal zavřít rakev, manželka vykřikla: „Počkejte chvíli!“ Měla u sebe krabici od bot, kterou měla uloženou v rakvi. Poté pohřební ústav rakev uzavřel a pohřbil.

Geniální pomsta rozzlobené manželky

Její kamarádka se zeptala: „Co je s tou krabicí od bot?“ Vdova odpověděla: „Můj manžel chtěl být pohřben se všemi svými penězi, tak jsem je tam dala.“ Kamarádka byla v šoku, jak na něco takového mohla žena přistoupit. „Ano, protože jsem mu to slíbila. Jsem dobrý křesťan, neumím lhát. Slíbila jsem mu, že s ním ty peníze vložím do rakve.“ Přítelkyně nechápala, jak se tedy veškeré jeho jmění mohlo vejít do malé krabice od bot. „No, to byl ten problém. Tak jsem vybrala všechny jeho peníze, dala je na svůj účet a napsal mu šek.“

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: LadBible