Porucha autistického spektra: Kdy se u dětí mohou objevit první příznaky a jak je rozeznat

Porucha autistického spektra je komplexní neurologická a vývojová porucha, která začíná v raném věku a ovlivňuje způsob, jakým člověk jedná a komunikuje s ostatními. Autismus ovlivňuje strukturu a funkci mozku a nervového systému. Protože má vliv na růst, považuje se za vývojovou poruchu, která může přetrvávat po celý život člověka. Jak uvádí odborný web nichd.nih.gov, pacienti s autismem mohou vykazovat různé příznaky.

Kdy se mohou objevit první příznaky?

Behaviorální příznaky poruchy autistického spektra se často objevují v raném stádiu vývoje. Mnoho dětí vykazuje známky autismu ve věku 1-1,5 roku nebo dříve. Některé časné symptomy autismu zahrnují:

  • Problémy s očním kontaktem
  • Žádná odezva na volání svého jména
  • Problémy se sledováním pohledu někoho jiného nebo se zaměřením na místo, kam někdo ukazuje
  • Špatné dovednosti ve hře, kde je třeba někoho či něco jiného napodobovat
  • Problémy v neverbální komunikaci

Mnoho rodičů si tyto rané známky autismu neuvědomuje a o autismu nepřemýšlí, dokud jejich děti nezačnou mluvit. Většina dětí s autismem je proto diagnostikována kolem 3. roku věku, i když odborníci mohou často zaznamenat vývojové problémy před tímto věkem. Výzkum ukazuje, že včasná detekce a intervence významně zlepšují výsledky. Proto je důležité tyto příznaky aktivně hledat, když je dítě co nejmladší.

Další rané příznaky autismu

Mohou také existovat časné biologické známky poruchy autistického spektra. Nedávné studie ukázaly, že lidé s autismem mají jedinečnou mozkovou aktivitu, struktury a spojení již ve velmi mladém věku. Existují také rozdíly ve vývoji mozku již ve věku 6 měsíců. Některé děti s autismem přestávají používat jazyk, hru nebo sociální dovednosti, které se již naučily. Tato regrese může nastat mezi 1 rokem a 2 lety věku. U některých společenských chování, jako je pohled do tváře a reakce na úsměv, se to může stát dříve.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: nichd.nih.gov