Rozdíly mezi fyzickým distancováním a izolací a jejich dopad na jednotlivce i veřejnost

Všechny země na celém světě lidem doporučují, aby se drželi fyzického distancování a izolace. Jsou to jedny z nejlepších nástrojů, jak pomoci zpomalit šíření nového typu koronaviru. Mezi těmito přístupy však existují některé klíčové rozdíly, které nám z počátku nemusí být zcela jasné. Rádi bychom vám proto v tomto článku vysvětlili odlišnost mezi fyzickým distancováním a izolací sebe sama a také to, jak mohou taková opatření ovlivnit jednotlivce i celou společnost.

Fyzické distancování

Fyzické distancování znamená udržování vzdálenosti alespoň 2 metrů od lidí, kteří s vámi nežijí v jedné domácnosti. Toto opatření má za cíl zpomalit šíření viru tím, že lidi udrží od sebe co nejdále vzhledem k tomu, jak vysoce je SARS-CoV-2 nakažlivý. Co všechno fyzické distancování představuje:

  • Nechodit na velké akce
  • Nechodit na společenské akce
  • Omezit kontakt s přáteli a zbytkem rodiny mimo jednu domácnost
  • Neshromažďovat se na veřejných místech
  • Udržovat dvoumetrové rozestupy

Izolace

Cílem izolace sebe sama je udržet lidi, kteří mohou být nakaženi COVID-19, od ostatních. To by jim mělo zabránit v přenosu viru. Kdokoli, u koho se vyvinou možné příznaky COVID-19, by se měl izolovat doma. Mezi takové příznaky patří:

  • Horečka
  • Kašel
  • Potíže s dýcháním

Sebeizolace znamená zůstat doma po dobu 10 dnů. Nevycházet ven, pokud to není skutečně nutné, jako je lékařská prohlídka nebo nákup potravin, není-li nikdo jiný, kdo by vám pomohl. Pokud žijete s jinými členy rodiny v jedné domácnosti, izolujte se v oddělené místnosti.

Jak může fyzické distancování a izolace ovlivnit pandemii?

V současné době neexistuje žádná vakcína proti SARS-CoV-2. To znamená, že fyzické distancování a izolace jsou nejlepšími způsoby, jak udržet lidi od sebe, v bezpečí, bez rizika přenosu covidu 19.

Obrázky: Pixabay