Sluneční horoskop: Jak může postavení Slunce v den našich narozenin ovlivnit celý další rok

Pro vytvoření předpovědí na další rok používají profesionální astrologové několik předpovědních metod. Je nezbytné využívat několika zdrojů, aby výsledky byly co nejpřesnější a bylo zajištěno, že k té či oné události pravděpodobně dojde. Jednou z těchto metod je i postavení Slunce v den našich narozenin. S jeho pomocí totiž tvoří specialisté neobvyklý sluneční horoskop, o kterém vám dnes řekneme něco více.

Co je sluneční horoskop?

Jednoduše řečeno, sluneční horoskop je individuální horoskop člověka. K jeho sestavení je potřeba znát datum a čas narození, stejně jako město. Tyto údaje jsou totiž potřebné k určení slunečního data. Jedná se o den, kdy se Slunce vrací do stejného stupně, v jakém bylo, když se daný člověk narodil.

Co přesně určuje sluneční horoskop?

Sluneční neboli solární horoskop pomáhá analyzovat 12 sfér lidského života prezentovaných ve formě takzvaných domů. Záleží pouze na aktivitě těchto domů, zda k událostem v určité oblasti života člověka skutečně dojde. Sluneční horoskop navíc dokáže odhalit kvalitativní charakteristiky daných situací. Aktivita domů ve slunečním horoskopu se může i změnit. Záleží na tom, kde se daná osoba nachází v den svých narozenin. Astrologové tvrdí, že povahu událostí lze změnit přesunem do jiného města nebo země. Někdy mohou být změny tak dramatické a zásadní, že se potenciálně negativní událost stane pozitivní nebo naopak.

Kdy si sestavit sluneční horoskop?

Nejideálnější dobou je čas před vašimi narozeninami. Díky tomu například můžete zjistit, ve které zemi je nejlepší svůj den narození oslavit. To může ovlivnit i kvalitu nadcházejícího roku.

Domy ve slunečním horoskopu

Sluneční horoskop pokrývá 12 dní po soláriu (postavení Slunce v den našich narozenin). Odráží 12 měsíců příštího roku a 12 sfér života člověka. Astrolog označí polohu Slunce na sluneční mapě, pohybuje se ve směru hodinových ručiček a prochází všemi domy. Poté jsou definovány aspekty zaměřené na Slunce. Jedná se o jakýsi druh majáků, které naznačují důležité události v novém roce. Následně odborníci vyhodnotí, jak moc jsou hemisféry a domy zaplněny na sluneční mapě. Například, pokud je v rohových domech nejvíce planet, čekají na vás opravdu významné události.

 1. Dům – odráží osobní vlastnosti člověka, a to jak vnější, tak i vnitřní
 2. Dům – obsahuje hodnoty, příjmy a výdaje
 3. Dům – zahrnuje komunikaci a vztahy s ostatními lidmi
 4. Dům – obsahuje zvyky a vše, co souvisí s domovem a bezpečím
 5. Dům – charakterizuje osobní rodinné vztahy člověka, i tvůrčí sféru
 6. Dům – zdraví a práce
 7. Dům – potenciální manželství nebo partnerství
 8. Dům – zahrnuje různé druhy transformací, dokonce i smrt
 9. Dům – popisuje vyšší vědomí a filozofii člověka, i cestování
 10. Dům – kariéra
 11. Dům – cíle člověka a události spojené s přáteli
 12. Dům – duchovní sféra, říká se mu i dům tajemství

Jak vypočítat datum slunečních narozenin?

V tomto případě je vždy lepší zajít za odborníkem a poradit se. Samozřejmě se můžete ponořit i hlouběji do tohoto tématu a vytvořit si předpověď sami, ale nejdříve se proces naučte od někoho, kdo daným věcem rozumí a vysvětlí vám je. Pamatujte, že celý následující rok závisí na tom, jak strávíte 12 dní po svých narozeninách.

Obrázky: Freepik