Souvislost mezi očkováním a autismem u dětí. Otázku odpovídá dánská studie

Možná jste zaznamenali, že po celém světě, zejména v USA, probíhá obrovská debata o tom, zdali existuje jistá souvislost mezi očkováním a autismem. Za tímto účelem bylo provedeno několik studií a znaleckých posudků, jak pro, tak proti a zatím stále neexistuje jednoznačná odpověď.

Nejrozsáhlejší studie z Dánska

Jedna konkrétní studie z Dánska, zatím nejrozsáhlejší svého druhu, co se tématu očkování týká, tvrdí, že očkování nezpůsobuje autismus. Studie provedla výzkum, jenž zahrnoval 657 461 dánských dětí narozených v letech 1999 – 2010, a uvádí, že u neočkovaných dětí byl autismus častěji diagnostikován než u dětí očkovaných. Studie dokonce dospěla k závěru, že neexistuje žádná souvislost ani u dětí, u nichž je vyšší riziko vzniku této poruchy.

Žádné souvislosti mezi autismem a očkováním nejsou

Lékařští odborníci se domnívají, že studie je součástí stále rostoucího důkazu, že mezi autismem a očkováním neexistuje žádná souvislost. Doporučují tak rodičům, aby ustoupili od strachu z autismu a nevyhýbali se důležitému očkování pro své děti. V opačném případě hrozí nebezpečí spalniček.