Spánek po čtyřicítce: Kolik hodin je ideálních pro optimální výkon a dobré duševní zdraví?

Příliš mnoho nebo příliš málo spánku po čtyřicítce je spojeno se sníženým výkonem a špatným duševním zdravím, jak varují vědci z University of Cambridge. Ve velké studii výzkumníci dospěli k závěru, že ideální délka spánku od středního do vysokého věku je 7 hodin. S každou odchylkou se mentální a psychická výkonnost zhoršuje. Nesmírně důležitá je také konzistence spánku.

S přibývajícím věkem je spánek důležitější

“Naše zjištění jasně ukazují, že procesy, které probíhají v mozku během spánku, jsou velmi důležité pro udržení duševního a fyzického zdraví,” uvedla vedoucí výzkumu Dr. Barbara Sahakian, profesorka klinické neuropsychologie na univerzitě. „Spánek je důležitý ve všech fázích života. S přibývajícím věkem však nabývá zvláštní důležitosti. Myslím, že je stejně důležitý jako cvičení,” dodala.

Rozsáhlá studie s půl miliónem dobrovolníků

Nová studie byla publikována v časopise Nature Aging. Vědci analyzovali data od téměř 500 000 mužů a žen ve věku 38 až 73 let. Všichni odpověděli na podrobné dotazníky o svých spánkových návycích, duševním zdraví a pohodě. Prošli také řadou testů duševních dovedností. Téměř 40 000 z nich také podstoupilo screening mozku a genetickou analýzu.

Vědci zjistili, že nedostatečný i nadměrný spánek byl spojen s narušenými mentálními schopnostmi, jako jsou:

  • Rychlost zpracování informací
  • Vizuální pozornost
  • Paměť
  • Schopnost řešit problémy

Kromě toho dobrovolníci, kteří spali více nebo méně než 7 hodin každou noc:

  • Vykazovali více příznaků úzkosti a deprese
  • Měli horší náladu

Nedostatečný a nadměrný spánek je také spojen s rozdíly v určitých oblastech mozku, které jsou zapojeny:

  • V mentálním zpracování
  • V paměti

Hluboký spánek

Vědci se domnívají, že nedostatek spánku vede k narušení mentálních funkcí, protože primárně narušuje fázi spánku s pomalými vlnami (hluboký spánek). Tato fáze je nezbytná pro konsolidaci paměti. Jeho nedostatek je také spojen s hromaděním bílkovin v mozku, což charakterizuje některé formy demence. Nedostatečný hluboký spánek také zhoršuje schopnost mozku zbavovat se toxinů.

Nová zjištění naznačují, že nedostatečný a nadměrný spánek ve středním věku může být rizikovým faktorem pro mentální retardaci ve stáří, jak tvrdí vědci. Proto musíme dělat vše, co je v našich silách, abychom dosáhli 7 hodin spánku, které potřebujeme každou noc.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Nature.com