Tento muž šokoval celý internet! Při cestě domů potkal staršího muže, jak se potuluje podél silnice. Udělal něco, co nečekala ani jeho rodina!

Všichni bychom měli mít respekt a úctu ke starším lidem. Může se jednat i o maličkosti, jako je pomoc s nákupními taškami nebo uvolnění místa v hromadné dopravě. Ovšem dnes žijeme ve světě, kde jsou vlastní potřeby kladeny na první místo a bohužel často zapomínáme konat dobré skutky. Proto je třeba si je čas od času připomenout. Například dnešním příběhem o Chrisovi.

Chris jel se svou rodinou v autě, když zahlédl staršího muže, jak kráčí podél cesty. Bez váhání vyskočil z auta a přistoupil k němu. Zdálo se totiž, že se muž potuluje sem a tam a vypadá trochu zmateně. Chris si brzy uvědomil, že se snaží posekat trávník. Místo toho, aby pokračoval v cestě domů, se Chris otočil na svou ženu Taru a řekl: “Vezmi nákup domů a pak se po mě vrať.” Tara netušila, co Chris zamýšlí, ale poslechla ho. Když se pro něj vracela, spatřila, jak její manžel dělá něco, co ji zahřálo u srdce.

Chris se totiž rozhodl, že starému muži pomůže. Ujmul se sekačky na trávu a celou práci vykonal za něj. “To je jeden z mnoha důvodů, proč svého manžela miluji. Modlím se za to, aby náš syn pomáhal druhým lidem, stejně jako jeho otec,” napsala Tara pod zveřejněné snímky svého muže na sociální síti.

Chrisovo čin je skutečně velikou inspirací pro nás všechny. Bude-li více lidí jako je Chris, jsme si jistí, že další generace bude jednat stejným laskavým způsobem.

Sdílejte tento příběh mezi svými přáteli a rodinou a šiřte tyto dobré skutky. Na světě je potřeba více takových lidí.

Zdroj: en.stories.newsner.com