Toxičtí lidé kolem nás. Jak je identifikovat a jak se vymanit z jejich útlaku

Termínem „toxický“ psychologové popisují něco škodlivého pro psychoemocionální a fyzické zdraví člověka. To něco mohou být i lidé. Toxičtí lidé vykazují ve svém chování specifické vlastnosti, které využívají ke zničení své „oběti“. Jak je poznáte?

Každý může být toxický

Mohou to být rodiče, může to být jiný příbuzný, možná přítel nebo dokonce partner. Toxická identita nemá tvář. Každý může být toxický, a proto je možné mít toxický vztah s osobou, která je vám velmi blízká nebo je ve vašem životě významná. Například, pokud máte toxického přítele, je těžké ho zvládnout nebo izolovat, ale mnohem obtížnější je, když máte toxického rodiče nebo manžela.

Mohou být nebezpeční

Toxičtí lidé jsou extrémně nebezpeční pro duševní zdraví ostatních, protože dokážou člověka psychicky a emocionálně utlačovat a způsobit mu intenzivní stres. Jejich neustálá kritika, jejich nedostatek přijetí, jejich tvrdé požadavky, jejich intenzivní zaujetí tím, co pouze oni chtějí a potřebují, patří k jejich nejzákladnějším charakteristikám, které narušují psychoemocionální zdraví lidí kolem nich.

Svým způsobem jsou to lidé, kteří si myslí, že jen oni mají práva a mohou ovládnout ostatní tím, že je promění v loutky. Toxičtí lidé využívají různé způsoby psychického týrání, jako je verbální napadání v podobě neustálé kritiky, urážek nebo hanlivých komentářů, izolace oběti, vyhrožování, zastrašování, finanční zneužívání atd.

Prostřednictvím strachu s lidmi manipulují

Výsledkem je psychická otrava druhého člověka. Strach, úzkost, hněv, smutek, útlak, všechny tyto emoce patří k nejzákladnějším, které se u člověka otráveného narcismem toxické osoby vyskytují. Jsou únavní a vyčerpávající a zároveň vzbuzují strach kvůli své drsné reakci a chování.

Prostřednictvím tohoto strachu se jim daří ovládnout a manipulovat se svými oběťmi, které se snaží vyhnout napětí, jenž je však nevyhnutelné. Časem se začnou distancovat od toho, co chtějí dělat, následovat a hájit. Zkrátka se vzdalují od sebe samých.

Začarovaný kruh

Život s toxickou osobou je však začarovaným kruhem. I kdybyste se snažili sebevíc, nikdy jim nebude nic dost dobré. Jejich hluboký pocit vlastní hodnoty se mění v tvrdou kritiku a urážlivé komentáře vůči ostatním. Cokoli dostanou, jim nikdy nebude stačit. Lidé, kteří je obklopují, se snaží všemi způsoby naplnit jejich očekávání, v důsledku čehož vyčerpávají své energetické a emoční rezervy.

Všechno toto manipulativní chování je zaměřeno na vaši závislost. Je velmi důležité, abyste se sami rozhodli, zdali chcete být na někom závislí či nikoli. Existuje způsob, jak se naučit zvládat tyto druhy vztahů. S tím vám ale může pomoci pouze psycholog.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: heysigmund.com