Vyčerpání, syndrom vyhoření a deprese. Často zaměňované pojmy, které spolu ale úzce souvisejí

Všichni jsme obeznámeni s pojmy deprese, vyčerpání a syndromem vyhoření. Přestože zhruba známe jejich význam, často je špatně používáme, respektive zaměňujeme. Tyto termíny jsou totiž zcela odlišné. Jaký je mezi nimi přesný rozdíl vám vysvětlíme v následujících odstavcích.

Vyčerpání

Stres je energetická porucha. Lidé jsou vyčerpaní, přetížení, pokud v životě nastanou okamžiky, kdy se od nich očekává příliš. Nastane ve chvíli, cca po 2 – 3 měsících, kdy se člověk zasekne a neví, jak situaci řešit. V přepjatém stavu se nedokáže adekvátně vypořádat s problémem, kterému je třeba v klidu a s rozvahou čelit. Vyčerpaní jedinci si připadají v neustálém chaosu, jsou duševně neklidní a trpí výkyvy nálad. Nutno podotknout, že stres nemusí vždy souviset s prací.

Syndrom vyhoření

Vyhoření je také energetická porucha, stejně jako vyčerpání, v jehož dlouhodobém a chronickém důsledku člověk vyhoří. Často souvisí s prací, ale také se může jednat o kombinaci práce a soukromých záležitostí. Syndrom vyhoření je mnohem vážnější než vyčerpání, protože zahrnuje jak duševní, tak fyzické přepjetí, což ovlivňuje celou osobnost. Nervový systém je zcela vyčerpán a energetická rovnováha je narušena. Syndrom vyhoření není oficiální poruchou, proto na něj neexistují žádné léky. Může dokonce trvat 3 – 5 let než se zcela zotavíte a vrátíte se na původní energetickou úroveň.

Deprese

Deprese je diagnostikována jako porucha nálad a je označována za psychiatrický stav. Postihuje všechny oblasti vašeho života a je charakterizována smutkem, pocitem bezcennosti, nejistotou, negativním vnímáním sebe sama a silnými výkyvy nálad. U lidí s depresí také vidíme, že se stanou méně aktivními v sociálním kontaktu nebo se zcela stáhnout do sebe. Při těžké depresi se mohou dostavit i sebevražedné myšlenky a pesimismus.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Margriet.nl