Boj s inflací a zvyšováním cen. Vyrobte si doma vlastní bionaftu a snižte palivové náklady auta

Každá doba zdražování nutí lidi přemýšlet, jak nejvíce ušetřit. Proto se uchylují k různým návodům pro domácí výrobu čehokoli. Když zdraží pečivo, pečeme si jej doma, když se zdražují ceny za energie, hledáme alternativy jako solární panely či teplená čerpadla, která nám pomohou být v rámci vytápění samostatnější. Teď přichází na řadu zdražování pohonných hmot. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak si doma vyrobit vlastní bionaftu?

Co je bionafta?

Bionafta je motorová nafta, která se vyrábí reakcí rostlinného oleje (olej na vaření) s jinými běžnými chemikáliemi. Bionaftu lze použít v jakémkoli dieselovém automobilovém motoru v čisté formě nebo ve směsi s naftou na bázi ropy. Nejsou nutné žádné úpravy a výsledkem je méně nákladné, obnovitelné čisté palivo.

Materiál pro výrobu bionafty

  • 1 l nového rostlinného oleje (např. řepkový olej)
  • 3,5 g hydroxidu sodného (také známého jako louh)-hydroxid sodný se používá pro některé čističe odpadů, na etiketě by mělo být uvedeno, že výrobek obsahuje hydroxid sodný, nikoli chlornan vápenatý, který se nachází v mnoha jiných čističích odpadů
  • 200 ml methanolu (metylalkoholu)
  • Mixér s možností nízké rychlosti-nádoba by měla být skleněná, ne plastová, protože methanol může reagovat s plastem
  • Ochranné brýle, rukavice, roušku nebo respirátor a zástěru

Nechcete, aby se vám na kůži dostal hydroxid sodný nebo methanol, ani nechcete dýchat výpary z obou chemikálií. Obě jsou toxické. Přečtěte si prosím varovné štítky na nádobách pro tyto produkty. Methanol se snadno vstřebává kůží, proto si jej nepokládejte na ruce. Hydroxid sodný je žíravý a způsobí vám chemické popáleniny. Připravujte bionaftu v dobře větraném prostoru. Pokud si některou chemikálii vylijete na kůži, okamžitě ji opláchněte vodou.

Jak vyrobit bionaftu?

Pokud jste to ještě neudělali, označte všechny své nádoby jako „toxické“ a používejte je pouze pro výrobu bionafty. Nalijte 200 mililitrů methanolu do skleněné nádoby mixéru a zapněte jej na nejnižší stupeň. Pomalu přidávejte 305 gramů hydroxidu sodného. Touto reakcí vznikne methoxid sodný, který se musí ihned použít, jinak ztrácí účinnost.

Míchejte methanol a hydroxid sodný, dokud se hydroxid sodný úplně nerozpustí (asi 2 minuty), poté k této směsi přidejte 1 litr rostlinného oleje. Pokračujte v míchání při nízké rychlosti po dobu 20 až 30 minut. Nalijte směs do sklenice se širokým hrdlem. Uvidíte, jak se kapalina začne oddělovat do vrstev. Spodní vrstva bude glycerin. Vrchní vrstva je bionafta, ta vás zajímá nejvíce.

Použití bionafty

Biopaliva jsou v tzv. šedé zóně, za přimíchávání nehrozí žádný právní postih. Je na každém z nás, zda bude palivo bez homologace používat. V krajním případě hrozí přestupková pokuta v maximální výši 50 000 Kč – pokud by bylo prokázáno, že vozidlo poškozuje životní prostředí.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Thoughtco.com