Vysoký krevní tlak může být důsledkem špatné teploty ve vaší domácnosti. Zkontrolujte si topení dříve, než si zaděláte na vážné problémy

Podle nedávné studie bylo zjištěno, že okolní teplota může hrát důležitou roli při hypertenzi. Obzvláště když se jedná o chladnější domy. Ačkoli hypertenzi nebo vysoký krevní tlak nedoprovází výrazné příznaky, zvyšuje se riziko vzniku dalších vážnějších problémů jako je například mrtvice a srdeční záchvat. Z takových důvodů je velmi důležité pochopit, proč se vysoký krevní tlak vůbec vyskytuje a jak mu lze předejít.

Mezi ty dobře známé příčiny patří věk, rodinná anamnéza, nezdravá strava, nadváha, kouření a pití nadměrného množství alkoholu. Do tohoto seznamu byl ale nedávno přidám další rizikový faktor – teplota ve vaší domácnosti.

Teplota a krevní tlak

Nejnovější studie provedená na vysokém počtu účastníků, podává vážné závěry o vztahu mezi domácí teplotou a krevním tlakem. Výzkumníci sebrali údaje z ankety o zdravotním stavu v Anglii v roce 2014, která obsahovala informace od 4 659 osob ve věku od 16 let a více. Nejdříve byli vyplněny dotazníky o faktorech životního stylu. Poté byli účastníci navštíveni zdravotní sestrou, která změřila okolní teplotu v jejich obývacím pokoji, zhodnotila jejich systolický a diastolický krevní tlak nebo měřila sílu srdečních kontrakcí a rezistenci cév.

Zdravý krevní tlak se pohybuje v rozmezí od 90/60 mmHg (systolický/diastolický) do 120/80 mmHg. Následně po tomto měření bylo zjištěno, že při každém poklesu teploty o 1 stupeň dojde k nárůstu systolického krevního tlaku o 0,48 milimetrů rtuťového sloupce (mmHg) a diastolického krevního tlaku o 0,45 milimetrů rtuťového sloupce. Ti, kteří žili v nejchladnějších domovech, měli průměrný systolický krevní tlak 126,64 mmHg a diastolický 74,52 mmHg. Těm, kteří žili v nejteplejších domovech, bylo naměřeno u systolického krevního tlaku 121,12 mmHg a u diastolického 70,51 mmHg.

Dokáží lékaři určit ideální teplotu?

Vztah mezi teplotou v místnosti a krevním tlakem byl nejvýraznější u lidí, kteří pravidelně necvičili. Zvýšený stupeň fyzické aktivity by tedy mohl pomoci odstranit potenciální negativní účinky života v chladných teplotách. Vědci se domnívají, že nová studie poskytuje dostatečně pádné důkazy, které mohou být použity k informovanosti některých pacientů s hypertenzí. A ačkoli se z výzkumu nepodařilo zjistit, jaká je přesná ideální teplota v domácnosti, autoři doporučují nastavit minimálně 21 stupňů.

zdroj: www.medicalnewstoday.com