Ztráta čichu: Vědci varují před jedním z hlavních příznaků vážné nemoci mimo covid-19

Poslední dva roky ztotožňujeme ztrátu čichu s příznaky koronaviru. Najednou zjišťujeme, že čich není zanedbatelný smysl, ale jeho absence nás skutečně omezuje. Novější studie však ukazuje, že čichový test může být užitečný i pro diagnózu neurodegenerativních onemocnění.

Rozsáhlá studie

Postupná ztráta čichu může být podle studie v Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association časným příznakem kognitivního úpadku a predisponovat ke strukturálním změnám v oblastech mozku spojených s Alzheimerovou chorobou a demencí.

Výzkumníci z University of Chicago Medicine provedli studii zaměřenou na čich u 515 starších dospělých žijících v pečovatelských domech nebo v komunitách důchodců v severní Illinois. Data byla součástí projektu Rush University’s Memory and Aging Project (MAP), studijní skupiny založené v roce 1997 za účelem výzkumu chronických onemocnění stárnutí a neurodegenerativních onemocnění, jako je právě Alzheimerova choroba.

Pozorování změn čichu

Výzkumný tým je optimistický, že se blíží k včasnému odhalení kognitivního poklesu u pacientů prostřednictvím pachů: „Toto je další známka toho, že změny čichu jsou dobrým indikátorem strukturálních změn ve specifických oblastech mozku,“ poznamenává hlavní autor Jayant M. Pinto., profesor chirurgie na Chicagské univerzitě a specialista na ORL, který studuje onemocnění čichu a vedlejších nosních dutin.

Ztráta čichu poukazuje na problémy s mozkem

Vědecký tým se snažil zjistit, zda je možné identifikovat změny v mozku, které korelují se ztrátou čichu a kognitivních funkcí člověka v průběhu času. Jak vysvětluje Rachel Pacyna, studentka čtvrtého ročníku na University of Chicago Pritzker School of Medicine a hlavní autorka studie, hypotézou je, že lidé s rychle se snižujícím čichem v průběhu času by na tom byli hůř, mohli by je přepadnout problémy s mozkem a dokonce se u nich rozvinout Alzheimerova choroba na rozdíl od lidí, kteří měli pomalu klesající čich nebo si udrželi normální čich.

Výsledky studie

Zjistilo se, že rychlý pokles čichu během období normálního poznávání předpovídá mnohočetné rysy Alzheimerovy choroby, včetně menšího objemu šedé hmoty v mozkových oblastech spojených s čichem a pamětí, zhoršené kognice a vyšší riziko demence.

Vědci nyní doufají v pokračování výzkumu a praktického zkoumání pachových testů na klinikách jako prostředku pro screening a sledování pacientů, pro známky časné demence a pro vývoj nových léčebných postupů. Ostatně čichový test je levný a snadno použitelný nástroj, který se skládá z řady tyčinek, které jsou napuštěny speciální vůní. Subjekty musí identifikovat pachy ze souboru čtyř možností.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Nia.nih.gov, News-medical.net