Zúžení krčních tepen: Rizikové skupiny lidi, které by se měly mít na pozoru. Hrozí mozková mrtvice

Ateroskleróza je charakterizována jako hromadění tuku ve stěnách tepen. Tyto akumulace postupně vedou k tvorbě ateromatózních plátů uvnitř tepen, což způsobuje zúžení krčních tepen a brání průchodu krve v tepnách. Tepny nejčastěji postižené aterosklerózou jsou koronární, krční a tepny dolních končetin.

Co je ateroskleróza?

Ateroskleróza je proces takzvaného stárnutí tepen, který se postupně rozvíjí již v mladém věku. Hlavními faktory, které způsobují aterosklerózu, jsou arteriální hypertenze, vysoká hladina cholesterolu v krvi, kouření a cukrovka. Zúžení tepen v důsledku aterosklerózy způsobuje okamžité zastavení přívodu krve ze srdce do mozku, rizikem je tedy mozková mrtvice.

Vyšetření se provádí ultrazvukem

Vyšetření stenózy krční tepny se provádí ultrazvukem, jednoduchým a nebolestivým testem, který hodnotí přítomnost tukových usazenin na stěnách tepen, přítomnost plátů a stupeň stenózy a také průtok krve mozkem. Vzhledem k tomu, že problém se rozvíjí už v mladším věku a není záležitostí pouze starších ročníků, je nutné chodit na pravidelné prohlídky k obvodnímu lékaři.

Rizikové skupiny

I v tomto případě jsou jedinci, kteří jsou pro zúžení krčních tepen náchylnější, proto by měli podstupovat pravidelné vyšetření. Mezi tyto lidi patří:

  • Pacienti s arteriální hypertenzí, lidé s vysokým cholesterolem a diabetici.
  • Lidé s onemocněním koronárních tepen
  • Pacienti, kteří prodělali přechodné mozkové příhody
  • Všichni po dosažení 60 let věku

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Pubmed, Researchgate